อาวุธทั้งหมด

Akuma Dragunov


ถาวร - 150 บาท


สินค้าเหลือ : 2 โค๊ดCyborg PSG-1


ถาวร - 150 บาท


สินค้าเหลือ : 2 โค๊ดHonor PSG-1


ถาวร - 150 บาท


สินค้าเหลือ : 5 โค๊ดCarbon M4A1


ถาวร - 150 บาท


สินค้าเหลือ : 1 โค๊ดLizard M4A1 (0)


ถาวร - 100 บาท


สินค้าเหลือ : 4 โค๊ดLizard Beretta


ถาวร - 60 บาท


สินค้าเหลือ : 3 โค๊ดICE Jackal


ถาวร - 100 บาท


สินค้าเหลือ : 8 โค๊ดLEO M4A1


ถาวร - 70 บาท


สินค้าเหลือ : 4 โค๊ดGENERAL AK74


ถาวร - 50 บาท


สินค้าเหลือ : 1 โค๊ดGENERAL BERETTA


ถาวร - 50 บาท


สินค้าเหลือ : 2 โค๊ดSAFARI M4A1


ถาวร - 50 บาท


สินค้าเหลือ : 9 โค๊ดSAFARI PSG-1


ถาวร - 50 บาท


สินค้าเหลือ : 9 โค๊ดUZI ②


ถาวร - 130 บาท


สินค้าเหลือ : 8 โค๊ดG36C ②


ถาวร - 130 บาท


สินค้าเหลือ : 7 โค๊ดAWP ②


ถาวร - 130 บาท


สินค้าเหลือ : 8 โค๊ดTAG 50 ②


ถาวร - 130 บาท


สินค้าเหลือ : 5 โค๊ด2,000,000 EXP


1 โค๊ด - 150 บาท


สินค้าเหลือ : 10 โค๊ด10,000,000 EXP


1 โค๊ด - 1200 บาท


สินค้าเหลือ : 2 โค๊ด


ชุด ดูม ต่างๆ

RANGER SET (120)


120 วัน - 150 บาท


สินค้าเหลือ : 1 โค๊ดNIGHT SET


30 วัน - 60 บาท


สินค้าเหลือ : 2 โค๊ดชุด SAFARI


30 วัน - 60 บาท


สินค้าเหลือ : 5 โค๊ดชุด Viper


30 วัน - 60 บาท


สินค้าเหลือ : 10 โค๊ดเซ็ตเสือ-ขาว


30 วัน - 60 บาท


สินค้าเหลือ : 3 โค๊ด


ไอเทมอื่นๆ

Double UP


30 วัน - 40 บาท


สินค้าเหลือ : 1 โค๊ดSUPER BOOM


10 ลูก - 50 บาท


สินค้าเหลือ : 5 โค๊ดตีบวกปืน (ธาตุ)


50 ชิ้น - 150 บาท


สินค้าเหลือ : 2 โค๊ดตีบวกปืน (แสง)


50 ชิ้น - 130 บาท


สินค้าเหลือ : 0 โค๊ดตีบวกปืน (ธาตุ)


40 ชิ้น - 120 บาท


สินค้าเหลือ : 1 โค๊ดตีบวกปืน (แสง)


30 ชิ้น - 80 บาท


สินค้าเหลือ : 0 โค๊ด